19.6.09

SIHIR BESI BATH ( MUSIBAT )

Dewasa ini masih ramai tok moh menganiaya pesakit menggunakan BESI BATH....

Secara am Besi Bath diguna dalam 2 kaedah...

a) Di tanam di akwasan yang mempunyai pokok tertinggi di sekitar rumah mangsa...katakan pokok kelapa...Bsi Bath ditanam dipangkal pokok...Radius kekuatan sihir ialah setakat bayang terjauh yag diakibatkan oleh pokok tersebut...Maka sepanjang bulatan itulah kesan sihir adalah maksima...

Tujuan begini ialah untuk menganiaya keseluruhan penghuni rumah....

b) Di campur dalam bentuk makanan dan minuman...dari serpihan besi Bath tersebut...
Kaedah begini biasanya untuk seseorang sahaja.

Ada 3 pula tahap dan kesan yg berlaku kepada mangsa...

2 comments: